Start klagesag

Her kan du klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen over en flyrejse, som er blevet afbrudt af en forsinkelse, aflysning eller boardingafvisning. Vær opmærksom på, at du skal have klaget til det luftfartsselskab, du fløj eller skulle være fløjet med, før du klager til styrelsen. 

Før du starter din klager

Du skal have følgende klar, før du starter din klage:

  • NemID
  • Flybillet eller bekræftet reservation for alle passagerer, som klagen omfatter
  • Korrespondance med luftfartsselskabet vedr. klage (f.eks. e-mail, breve mv.)
  • Kvitteringer for eventuelle udgifter, du ønsker refunderet (f.eks. mad og drikke)   
  • Underskrevne fuldmagter, hvis du klager på vegne af andre  (læs mere nedenfor)
  • Navn og adresse på alle passagerer, som klagen omfatter

Klagen kan ikke indsendes uden ovenstående. Dokumenter til vedhæftning må max fylde 10 MB pr. fil.

Fuldmagter

Hvis du klager på vegne af andre som privatperson, skal du vedhæfte fuldmagter for de personer som ikke er del af din egen husstand. Klager du som virksomhed skal du vedhæfte fuldmagter for samtlige rejsende. For rejsende under 18 år, skal fuldmagten underskrives af den rejsendes værge. Du kan eventuelt anvende denne fuldmagtsskabelon.

Klagen på mobil/tablet

Hvis du ikke kan vedhæfte dokumenter fra din mobil eller tablet, skal du udfylde klageformularen fra en computer/desktop.

Styrelsens behandling af persondata

Styrelsen er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, du angiver for at klage over din flyrejse. Læs mere om, hvordan styrelsen behandler dine oplysninger.